Ημερολόγιο Γεγονότων

The pretty Ugly princess

2014-03-16 13:56
  The pretty ugly princess Scene 1 (At the palace)  Noble: This is our princess. She’s very pretty… but she’s got an ugly heart! Servant :( with a tray full of food)  : Princess? Princess: I don’t like this! Servant: Do you like your dress, princess? Princess: I don’t like...

—————

Events 2014

2014-03-06 23:03

—————

Νέο γεγονός

2014-03-03 11:17
Αυτό είναι ένα δείγμα περιγραφής γεγονότος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την περιγραφή όπως επιθυμείτε, ή ακόμη και να απαλείψετε ολόκληρο το γεγονός

—————