Αρχείο άρθρων

Adjective + Preposition Combinations Followed by Gerunds

2014-03-04 11:59
Adjective + Preposition Combinations Followed by Gerunds The following is ONLY A SAMPLE LIST of the most commonly used adjective + preposition combinations that can be followed by gerunds. accustomed to He is accustomed to having his own office. addicted...

—————

Active passive Verb Forms

2014-03-04 11:53
Active / Passive Verb Forms Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully speak English. Active Form In active sentences, the thing doing the action is the subject of the sentence and...

—————

Nail Art

2014-03-04 01:23
Nail Art Nail art has become an international phenomenon and many are using their fingernails as a canvas to display creativity and personality. Instagram, Facebook and Pinterest are overflowing with people showing off their latest and at times, impossibly intricate...

—————

Nail Art

2014-03-04 01:10
Nail Art Nail art has become an international phenomenon and many are using their fingernails as a canvas to display creativity and personality. Instagram, Facebook and Pinterest are overflowing with people showing off their latest and at times, impossibly intricate...

—————

Έχουν μεγάλη σημασία για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών να βάζουμε όρια

2014-03-03 22:54
 Έχουν μεγάλη σημασία για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών να βάζουμε όρια Είναι γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο στους περισσότερους γονείς να λένε «όχι» στα παιδιά τους και να τους βάζουν όρια στην συμπεριφορά και πράξεις τους.  Οι αιτίες γι αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται...

—————

Μάθε παιδί μου γράμματα

2014-03-03 22:50
Μάθε παιδί μου γράμματα Συμβουλές  που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να κάνουν το «ταξίδι» της γνώσης των παιδιών τους όσο πιο ευχάριστο γίνεται και να κάνουν τη μελέτη αποδοτική. Διαβάζω για εμένα: Το πρώτο και βασικότερο πράγμα που πρέπει να κατανοήσει κάθε παιδί, από την πρώτη...

—————

Recipes for kids with diabetes

2014-03-03 22:29
These recipes are especially for kids with diabetes but it can be a nutritious part of almost anyone's diet. Kids with diabetes may need to pay extra attention to the amount of carbohydrates they eat to maintain control of their blood sugar levels. Check out these delicious recipes: You can make...

—————

Δέκα τρόποι μελέτης των Αγγλικών σε παιδιά με διάσπαση προσοχής

2014-03-03 18:42
Δέκα τρόποι μελέτης των Αγγλικών παιδιών με ΔΕΠΥ   Δέκα τρόποι μελέτης των Αγγλικών σε παιδιά με διάσπαση προσοχής Η Διάσπαση Προσοχής έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη δυσκολία ενός ατόμου να συγκεντρώνεται και να ολοκληρώνει μια δραστηριότητα. Μπορεί να είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. Η...

—————

Νέο γεγονός

2014-03-03 11:17
Αυτό είναι ένα δείγμα περιγραφής γεγονότος. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή την περιγραφή όπως επιθυμείτε, ή ακόμη και να απαλείψετε ολόκληρο το γεγονός

—————

Let's start our navigation!It's a piece of cake

2014-03-03 11:17
Hello Here you will find detailed information about a wide range of high quality English language teaching materials. The site will be constantly updated with news, articles, exercises and teaching material. So, please bookmark us and visit regularly!!    

—————